Eesti Digitaalse Patoloogia Ühing Patoloogia infoportaal - uudised, üritused, õppematerjalid ja artiklid


Patoloogia - meditsiini α ja ω


Patoloogia on arstiteaduse valdkond, mille uurimisobjektiks on haigused – täpsemalt uurib patoloogia haiguste põhjuseid, tekkemehhanisme, morfoloogilisi muutusi ja kliinilisi avaldumisi. Meditsiiniteaduse haruna on patoloogia tõenduspõhise kliinilise praktika teaduslikuks nurgakiviks. Loe edasi

Eesti patoloogia ajalugu


Rootsi kuninga Gustav Adolfi poolt asutatud Tartu/Dorpati Ülikool nimega Academia Gustaviana tegutses aastatel 1632-1665. Ülikoolis õpetati algusaastatest peale arstiteadust. Esimeseks Tartu Ülikooli meditsiiniprofessoriks, kes meditsiini õpetades tegeles ka lahkamisega, oli Johann Below (1632 -1642). Aastal 1651 kaitses Olaus N. Oestenius düsenteeria teemal esimese dissertatsiooni (disputatsiooni), kus oli haiguse patoanatoomiline kirjeldus. Loe edasi

Pathology.ee


Pathology.ee on mõeldud kõigile, kellel huvi patoloogia vastu. Portaali eesmärgiks on pakkuda vastavasisulist infot – olgu selleks info õppematerjalide, teaduslike artiklite või ka näiteks harvaesinevate haigusjuhtude näol, samuti jagada patoloogia-alaseid uudiseid ning infot tulevastest üritustest. Igasugune tagasiside on alati teretulnud!

orange