Patoloogia - meditsiini α ja ω


Patoloogia on arstiteaduse valdkond, mille uurimisobjektiks on haigused – täpsemalt uurib patoloogia haiguste põhjuseid, tekkemehhanisme, morfoloogilisi muutusi ja kliinilisi avaldumisi. Meditsiiniteaduse haruna on patoloogia tõenduspõhise kliinilise praktika teaduslikuks nurgakiviks.

Uurimismeetoditeks on biopsiate (kirurgiliselt või endoskoopiliselt eemaldatud koetükkide) histoloogiline uurimine, operatsioonipreparaatide (kirurgiliselt eemaldatud elundi ja/või nende osade) histoloogiline uurimine, raku tasemel uuringud ja patoanatoomiline lahang. Patoloogia suurimaks eesmärgiks on pakkuda haiguste diagnostikat ja ravikvaliteedi hindamist ning seeläbi täiustada meditsiiniteadmiste aluseid.